خنثی کننده درین پکیج چگالشی

با توجه به اینکه خروجی آب چگالیده در پکیج‌ها و دیگ‌های چگالشی اسیدی است، جهت خنثی سازی آن و اتصال مطمئن به شبکه فاظلاب از این کیت استفاده می‌شود.

مشخصات فنی
  • تنظیم اسیدیته آب چگالیده دارای نمایانگر میزان مواد موجود
  • قابلیت تعویض جداگانه کارتریج
  • مجهز به مهره ماسوره جهت اتصال آسان به لوله فاضلاب و دستگاه
  • به صورتی که در شکل نشان داده شده است،خروجی درین پکیج چگالشی را به خنثی کننده متصل کرده و خروجی خنثی کننده را بررسی کرده و در صورت اتمام، کیت آن را تعویض نمایید
  • هر 6 تا 12 ماه، میزان ماده موجود در خنثی کننده را بررسی کرده و در صورت اتمام، کیت آن را تعویض نمایید