کیت فیلتر مغناطیسی

این کیت که شامل یک فیلتر مغناطیسی، یک لیتر ماده LL 410 و یک لیتر ماده LL 100 می‌باشد، برای شستشو، محافظت و نگهداری سیستم‌های گرمایشی تهیه شده است.

مشخصات فنی
  • جهت جلوگیری از ورود لجن و تشکیل رسوب آهن، فیلتر مغناطیسی در مسیر برگشت به دیگ یا پکیج شوفاژ دیواری نصب می‌گردد.
  • مجهز به آهنربا به قدرت 11000 گاوس
  • مجهز به مخزن نیم لیتری و مناسب جهت تزریق مواد در داخل مدار گرمایشی
  • مجهز به شیرهای ورود، خروج و تخلیه
  • قابلیت تحمل 4 بار فشار
  • مجهز به شیر هواگیری
  • در هر دوره 6 تا  12 ماهه، شیرهای پروانه ای ورود و خروج به فیلتر را ببندید، آهنربا را از محل خود خارج کرده و رسبات جذب شده داخل فیلتر را تمیز نمایید.
  • پس از نصب اولیه، پاکسازی فیلتر را در صورت نیاز چند هفته بعد از راه اندازی نیز انجام دهید.